۷ تابلو موفقيت که در اتاقتان وجود دارند

[تعداد: 2    میانگین: 3/5]

تابلو موفقیت

🏔تابلو سقف:اهداف بلند داشته باش.

🎡تابلو ساعت:هر دقيقه با ارزش است.

🌅تابلو آيينه: قبل از هر كاري بازتاب آن را بينديش.

🏜تابلو پنجره:به دنيا بنگر

🏞تابلو دریچه کولر: خونسرد باش

🏝تابلو تقويم: به روز باش.

⛺️تابلو در: در راه هدفهايت ، سختيها را هل بده و كنار بزن.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید