دلایل عدم تمایل مدیران و سرپرستان به اعمال انضباط چیست؟

دلایل عدم تمایل مدیران و سرپرستان به اعمال انضباط چیست؟

💊 هر روزه مدیران و سرپرستان با مشکلات رفتاری کارکنان مواجه می‌شوند. این مشکلات از خوابیدن در محل کار، بی‌توجهی به مقررات سازمان، عدم پاسخگویی سریع به مشتریان تا غیبت،

چه چیز باعث می‌شود شما کارآفرین موفقی باشید؟

چه چیز باعث می‌شود شما کارآفرین موفقی باشید؟

🔸تنها با توضیح یک ویژگی نمی‌توان گفت چگونه می‌شود کارآفرینی موفق بود، کارآفرین بودن و راه‌اندازی کسب‌وکار خود لزوما به این معنا نیست که شما کاملا متفکر ناب هستید. چیزی

7 تابلو موفقيت که در اتاقتان وجود دارند

۷ تابلو موفقيت که در اتاقتان وجود دارند

تابلو موفقیت 🏔تابلو سقف:اهداف بلند داشته باش. 🎡تابلو ساعت:هر دقيقه با ارزش است. 🌅تابلو آيينه: قبل از هر كاري بازتاب آن را بينديش. 🏜تابلو پنجره:به دنيا بنگر 🏞تابلو دریچه کولر: