مديريت کسب و کار (Managing)

مديريت کسب و کار

هدايت و راهبرى کسب و کار

هيچ زن و يا مردى در دنياى کسب و کار تنها نيست. در اين حيطه شما نيازمند کمک افراد ديگر هستيد و بايد بتوانيد از آنها کمک بگيريد تابتوانيدکسب و کارتان را هدايت کنيد

راهنمائى گرفتن(Mentoring)

کارآفرينان موفق و با تجربه اغلب سئوالات مشابهى را ميپرسند:
چگونه کارآفرينان جديد مي توانند از تجربيات ديگران استفاده کنند؟

با راهنمائى گرفتن 

ميان معلمان و دانش اموزان مصطلح است و زمانى به کار مى رود که افراد حرفه اى و با تجربه اطلاعاتى را به افراد کم تجربه ارئه مى دهند.

شبکه ارتباطى

شبکه ارتباطى يک وسيله ساده است که هر کس در دنياى کسب و کار ميتواند با آن سر و کار داشته باشد. شبکه ارتباطى ميتواند کارآمدترين وجه بازاريابى شما محسوب شود و در نتيجه آن علاوه بر ايجاد بازار براى شما، اطلاعات مناسبى در ارتباط با کسب و کارتان در اختيار شما قرار خواهد گرفت.


– ميزگرد

ميز گرد يک بحث رسمى غير گروه ميان افراد حرفه اى است که داوطلبانه اطلاعات و منابع را در اختيار سايرين قرار ميدهند. در طول زمان روابط افراد حرفه اى و ماهر با يکديگر توسعه ميابد و شرکت کنندگان با کسب و کارهاى يکديگر آشنا مى شوند.

داشتن اطلاعات به روز

عصر اطلاعات جامعه ما را تغيير داده است و اکنون در عصر اطلاعات افراد از طريق پست الکترونيک با يکديگر ارتباط دارند و مى توانند اخبار جديد را در دنياى تکنولوژى و بى سيم دنبال کنند. حققت امر اين است که هر روزه اطلاعات ما را بمباران مى کنند اما متاسفانه اغلب اين اطلاعات نمى تواند به خط مشى کسب و کار ما کمک کند و در انجا هدايت صحيح آنست که ما متدها و راهکارهاى خودمان را دنبال کنيم و در کنار آن دانش و اطلاعات خود را در ارتباط با کسب و کار به روز نگه داريم.

– تصميم گيرى

يکى از بهترين تصميم‌ها يادگيرى اين موضوع است که چگونه تصميم‌گيرنده خوبى باشيد. اين امر نيازمند تعهد ، درک و مهارت مى‌باشد که بسيار ارزشمند است. 

آيا تصميم گيرنده خوبى هستيد؟

مراحل مختلف در اجتناب از اشتباهات رايج و ايجاد تصميم‌گيرى کارا را بياموزيد.

هم چنین مطالعه کنید:   17 نکته در مورد کار تیمی

تصميم‌گيرى، تصميم‌گيرى،‌ تصميم‌گيرى سؤال اين است :‌

آيا شما يک تصميم‌گير خوب هستيد؟ اگر فکر مى‌کنيد که اين چنين نيست ، هيچ جاى غصه نيست. تصميم‌گيرى مهارتى است که مى‌توانيد از ديگران بياموزيد. اگر چه بعضى از افراد اين
مهارت را از ديگران مى‌آموزند ،‌ اما فرآيند آن مشابه است.

دو نوع تصميم‌گيرى اصلى وجود دارد :

آنهايى که با استفاده از فرآيند خاص بدست مى‌آيد 

آنهايى که تنها مانند يک رويداد است.

مراحل تصميم گيرى نافذ

اين فرآيند در هر موقعيتى مى‌تواند بکار رود بخصوص در جائى که شما نيازمند يک تصميم‌گيرى مهم هستيد. اگر از مراحل اصلى تصميم‌گيرى تبعيت کنيد ، خود را يک تصميم‌گيرنده کارا‌ در حرفه و زندگى شخصى خود مى يابيد.

 • تا حد امکان مفاد تصميم ‌گيرى خود را تعريف کنيد.

  آيا آن واقعا” تصميم خودتان است يا شخص ديگرى؟ آيا واقعا”‌ نيازمند به اين تصميم گيرى هستيد ؟ ( اگر حداقل دو تصميم اتخاذ نکرده ايد ، پس هيچ تصميم گيرى صورت نگرفته است ) چه زمانى اين تصميم‌گيرى روى داده است ؟‌ چراتصميم ‌گيرى براى شما مهم است ؟‌ چه کسى در اين تصميم‌گيرى ذينفع است ؟
  ارزش اين تصميم گيرى براى شما چه ميزان است ؟

 •  هر راهکارى که به ذهنتان مى‌رسد را بنويسيد.

  به تصوير کشيدن راه کارهاى متفاوت مهم است. هيچ چيزى را سانسور نکنيد و بگذاريد که تصورات شما آزادانه ارائه شوند. مطمئن شويد که همه چيز را ذکر مى‌کنيد.

 •  فکر مى‌کنيد که از کجا مى‌توانيد اطلاعات مفيد بيشترى را به دست آوريد.

  اگر با انتخابهاى زيادى رو به رو شويد ممکن است بخواهيد اطلاعات زيادى بدست آوريد. اطلاعات جديد منجر به راهکارها و انتخابهاى بيشترى نيز مى‌شود. کسانى که مى‌توانيد از آنها اطلاعات بدست آوريد ،‌دوستان ،‌همکاران ،خانواده ، نمايندگيهاى فدرال و ايالتى ، سازمانهاى حرفه‌اى ، خدمات آن لاين ، روزنامه ها ، مجله ها ، کتابها و غيره است.

 •  انتخابهاى خود را بررسى کنيد.

  از منابع اطلاعاتى مشابه براى کسب ايده هاى خاص استفاده کنيد. براى هر انتخاب معيار خاص را مشخص کنيد. هر چه اطلاعات بيشتر بدست آوريد ، ذهنتان براى تصميم‌گيرى فعال تر خواهد شد. مطمئن شويد که همه موارد را يادداشت وبررسى مجدد مى‌کنيد.

 • ذخيره انتخاب ها.

  اکنون شما داراى گزينه هاى متفاوت هستيد و زمان آن رسيده است که آنها را بررسى کنيد و ببينيد کدام يک از آنها براى شما کارايى دارد . در ابتدا معيارهاى اين انتخابها را مشخص سازيد. ثانيا” به دنبال انتخابهايى باشيد که اين امکان را براى شما فراهم سازد تا به بيشترين معيار و امتياز برسيد.ثالثا” انتخابهايى را که با چارچوب و معيار شما سازگارى ندارند را حذف کنيد.

 • نتايج هر انتخاب را به تصوير بکشيد.

  براى هر انتخاب باقى‌مانده در ليستتان ، نتايج را به تصوير بکشيد، بدين صورت نقايص شما مشخص مى‌گردد.

 • يک بررسى واقعى انجام دهيد.

  کدام يک از انتخابهاى باقى‌مانده به واقعيت نزديک‌تر است؟ هر چه خلاف آن را ثابت کند را حذف سازيد.

 • کدام گزينه با شما سازگارى دارد.

  گزينه ها و انتخابهاى باقيمانده را بررسى کنيد تا ببينيد کدام يک با معيارهاى شما سازگارى دارد. اينها تصميمات کارايى شما هستند. اگر نسبت به تصميمى که اتخاذ کرده ايد خشنود هستيد اما احساس مى‌کنيد که با اهداف شماسازگارى ندارند ، بدانيد که تصميم صحيحى نگرفته ايد. به عبارت ديگر از اين گزينه و انتخاب راضى نيستيد ، اما نسبت به نتيجه آن حساس هستيد. اين انتخاب براى شما کارساز نخواهد بود.

 • شروع کنيد.

  زمانى که تصميمى را اتخاذ مى‌کنيد، آن را عملى سازيد. اگر بخواهيد نسبت به آن احساس خوشايندى نداشته باشيد موجب اندوه و ناراحتى مى‌شود. بهترين کار را در زمان حال انجام دهيد. هميشه اين فرصت را داريد که ذهن خود را درآينده تغيير دهيد.

اشتباهات متداول در تصميم گيرى

از آنجا که دوست داريم باور کنيم که هيچگونه پيش‌داورى نداريم ، اما حقيقت اين است که هر کس اين مشخصه را دارد. هر چه از خودتان وکارهايتان بيشتر آگاهى داشته باشيد ،‌ بهتر مى‌توانيد عمل کنيد. دليل اصلى اينکه هر کس روش و ديدگاه خاص خود را دارد اين است که مغز به سادگى نمى‌تواند متوجه هر چيزى شود ، حداقل سطح کنجکاوى هر کس متفاوت است.

آيا تاکنون سعى کرده‌ايد 10 چيز جديد را با هم بياموزيد؟ اگر اينطور است ، مى‌‌دانيد که يادگيرى خيلى آسان خواهد بود و اين به دليل روش کارکرد مغز است. مغز شما همه اطلاعات را طورى طبقه‌بندى مى‌کند که بدون قاطى‌کردن آنها
بتوانيد جهان اطراف خود را درک کنيد. زمانى که نمى‌توانيم بسيارى از
فرضيات را تشخيص دهيم به دليل فقدان آموزش در جامعه است ( مانند والدين،
معلمان، همه مؤسسات و غيره ).

در زير تعدادى از رايج‌ترين اشتباهات تصميم‌گيرى گردآورى شده است ، با يادگيرى آنها مى‌توانيد در آينده ، از آنها اجتناب کنيد.

 • به اطلاعات تخصصى بسيار تکيه کنيد.

اغلب افراد بسيار مايلند که به گفته‌هاى متخصصين تاکيد و توجه کنند. به خاطر بسپاريد که متخصصين انسانهايى هستند که خود نيز پيش‌داورى‌هايى هستند. با جستجوى اطلاعات از منابع متفاوت‌ ، اطلاعات بهترى را به دست خواهيد آورد ، بخصوص زمانى که انرژى خود را بر اين منابع متوجه سازيد.

 • اطلاعاتى را که از ديگران به دست مى‌آوريد را ارزيابى کنيد.

افراد تمايل دارند تا معيار اطلاعاتى را که از جامعه بدست مى‌آورند را ارزيابى کنند. بعنوان مثال متخصصين ، والدين ، گروههاى عالى رتبه ، افرادى که روشى براى بیان عقايد خود دارند ، جزء افرادى هستند که هميشه باور داريم بيشتر از ما مى‌دانند. از خود بپرسيد :

   • آيا آنها به اندازه من از اين مسائل و مشکلات آگاه هستند؟
   • معيارهاى آنها با من مشابه است؟
   • آيا آنها نسبت به مسائل من داراى تجربه شخصى هستند؟
   • به عبارت ديگر عقايد آنها را در دورنمايى نگاه داريد.
برای امتیاز به این نوشته روی ستاره ها کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 2]
برای عضویت در خبرنامه ما و دریافت جدیدترین مقالات جذاب، ایمیل خود را وارد نمایید.

Responses

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Responses

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درس های مدیریتی از یاران حلقه

سه گانه ارباب حلقه ها یکی از فیلم های مورد علاقه من در تمام دوران بوده است. بیشتر به این دلیل که یکی از موارد

کسب و کار انلاین

پیش نیاز کسب و کار انلاین چیست؟

پیش نیاز کسب و کار انلاین به شدت متغیر و وابسته به نوع فعالیت،محصول یا خدماتی که ارائه می‌دهید است.با این حال، برخی از پیش

پنج اس (S) رهبری

پنج اس (S) رهبری

لارنس ام میلر درکتاب “از مدیریت تا رهبری” به پنج ابزار رهبری سازمان برای هدایت موثر سازمان اشاره می کند. این پنج ابزار یا روش