مانند شرکت‌های كوچک رفتار كنيد!

[تعداد: 1    میانگین: 4/5]

✍ شرکت های كوچک سرعت حركت بالایی دارند و عواقب تردید و دو دلی را به خوبی می‌شناسند.

▪️چيزی كه همه برای به دست آوردنش سخت تلاش می‌کنند، همان روحيه است كه بر یک شرکت كوچک حاكم است.

▪️باید روحيه و سرعت شرکتهای كوچک را در درون شرکتهای بزرگ به كار گيريد.

▪️هرگز اجازه ندهيد كه خصوصیات و صفات بزرگ شدن بر شما غلبه کند.

▫️بزرگتر شويد، به كار خودتان وسعت بيشتری بدهيد و دامنه فعاليتها را گسترده تر نماييد، اما روحيه شرکتی كوچک، سريع و چالاک را در خودتان حفظ كنيد.

 

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید