بيمارى مديريت چیست؟

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

آیا شما با بیماری مدیریت آشنا هستید؟ مدیرانی هستند که همیشه با پیشنهادات تازه مخالفت می کنند و تشکیلات، تشریفات و سلسه مراتب اداری بلند بالا در شرکتشان مانع از به ثمر رسیدن اندیشه ها و ایده های تازه می شود.
🔆 این مدیران باعث می شوند کارمندان صاحب اندیشه و مبتکر دچار عدم موفقیت شوند که یا سازمان را ترک می کنند و یا اینکه به گوشه ای خزیده و سرکوب می شوند.
🔬طرز تشخیص
برای تشخیص بیماری مدیریت  پیشنهاد ستیزی ضروری است که واکنش طبیعی خود را در برابر انواع مختلف پیشنهاد همچنین پیشنهاد دهندگان زیر نظر بگیرید و بررسی کنید.
❇️ همه ی پیشنهاداتی که به شما داده شده است را بررسی کنید هر چند برخی افراد وقت و بی وقت با پیشنهادات مربوط و نا مربوط مزاحم می شوند ولی برای تشخیص بیماری باید تمام واکنش ها را بررسی نمایید.
💊طرز درمان
اگر به بیماری مدیریتی دیگری مبتلا نباشید قاعدتا افراد شركت شما برای ارائه پیشنهاد به شما دسترسی دارند. بنابراین سعی کنید با دقت و حوصله دلایل عدم موافقت خود با هر پیشنهاد و نظری را برای صاحب آن توضیح دهید.
حتی اگر لازم شد برای مدتی معاون خود و یا یکی از مدیران زیر مجموعه توانمند خود را مسئول رسیدگی به این پیشنهادات کنید تا بتوانید از شر این بیماری رهایی پیدا کنید.

Related posts

Leave a Comment