با محیط کار نوین  آشنا شوید

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

با محیط کار نوین  آشنا شوید

آنچه در یک سازمان می گذرد، بازتابی است از آنچه بیرون سازمان می گذرد.
عوامل زیر اکنون و در دنیای امروز کسب و کار ،تغییرات سریعی به مدیران تحمیل می کنند:
🔵 اوج گرفتن رقابت جهانی

🔵 نو آوری ها و فناوری جدید

🔵 مسطح شدن سلسله مراتب سازمانی

🔵 موج گسترده تعدیل نیرو

🔵 ظهور مراکز کسب و کار بی شمار

🔵 تغییر ارزش های کارگران در دنیای امروز

🔵 تقاضای فزاینده برای خدمت رسانی بهتر به مشتری
به طور حتم هنوز هم مدیران باید کارها را تقسیم و به دیگران محول کنند اما کارگران روز به روز مسئوليت پذیری بیشتری می یابند از طرفی مدیران  هم کم کم می آموزند که نمی توان به کارمند دستور داد تا به بهترین شکل کار کند بلکه باید فضایی خلق کرد تا میل انجام کار را به بهترین شکل در کارمندان ایجاد کند.
⭕️ به قولهایی که کارمندانتان به شما میدهند توجه ویژه کنید

اگر سر موقع گزارشی را به شما نمی دهند، حتما علت آن را پیگیری کنید. شاید وسوسه شوید که این غفلت های کوچک را ندیده بگیرید. اما این کار سوء خدمت به شما و کارمندتان است. مطمئن شوید که کارمندتان اهمیت پذیرش مسئوليت شخصی برای کار را درک می کند و می فهمد که رسیدن کل گروه به اهداف، وابسته به پایبندی آنها به تعهداتشان است.
⭕️ روش کنترل خود را با شخصیت کارمند سازگار کنید.

اگر کارمند کارش را می تواند با کمترین نظارت شما به خوبی انجام دهد،پس کافی است، چند نقطه ی بحرانی و حساس در مسیر پیشرفت کار را بررسی کنید.

اگر کارمند به توجه بیشتری نیاز دارد ، نظامی ایجاد کنید که در مسیر رسیدن به هدف، نقاط کنترلی متعدد و بيشتري وجود داشته باشد.
⭕️ تفویض اختیار درست
🔴 این کارها را همیشه به دیگران بسپارید
⬅️ کارهای جزئي

⬅️ گردآوری اطلاعات

⬅️ کارهای تکراری

⬅️ کارهای آینده
🔴 از تفویض اختیار در امور زیر بپرهیزید
⬅️ چشم اندازها و اهداف درازمدت

⬅️ تشویق و پاداش ،تنبیه و مشاوره

⬅️ شرایط حساس در سیاست های حرفه ای

⬅️ وظایف شخصی

⬅️ شرایط حساس یا محرمانه

♻♻♻♻♻♻♻♻♻♻

دکتر ابراهیمی

منبع:

https://telegram.me/succeswork

Related posts

Leave a Comment