اشتباه مالی کارآفرین

اشتباهات مالی متداول کارآفرینان

👈 اشتباه مالی کارآفرین چه می تواند باشد ✍ اکثر کارآفرینان در ابتدای کار به دلیل محدودیت منابع، گرایش افراطی به صرفه جویی دارند، اما بسیاری از آنان ندانسته هزینه های سر بار زیادی برای خود می تراشند. ▪️در مورد … ادامه مطلب

مواردی که سایت شما را غیر قابل اعتماد می‌کند

مواردی که سایت شما را غیر قابل اعتماد می‌کند

وب سایت شما احتمالا یکی از اولین محل هایی است که مشتریان بالقوه به آن سر می زنند تا شما را بشناسند. مراقب سیگنال های زیر باشید، چون به مشتریان بالقوه که پتانسیل خرید از شما را دارند با صدای … ادامه مطلب