8 روش برای بهتر کردن خدمات به مشتریان

8 روش برای بهتر کردن خدمات به مشتریان

توجه کنید که اگر شما فروشنده خوب باشید می توانید هر چیزی را به هرکسی ، ولی فقط یکبار بفروشید. اما این به سیستم خدمات مشتریان برمی گردد که توان فروش چیز دیگری به همان مشتری را داشته باشد و … ادامه مطلب