چند توصيه مهم برای زندگی شغلی 

چند توصيه مهم برای زندگی شغلی 

📌با دو واقعيت ساده ميتوانيد خودتان را گران كنيد: ١- كاري را ياد بگيريد، كه در بازار براي آن تقاضا باشد. ٢- آن كار را بهتر از بقيه بلد باشيد. 📌چند توصيه مهمبرای زندگی شغلی  : ١- در بيست و … ادامه مطلب