قانون دانه ها!

قانون دانه ها!

نگاهي به درخت ســـيب بيندازيد. شايد پانـــصد سيب روی درخت باشد که هر کدام حاوي دست کم ده دانه است. خيلي دانه دارد نه؟! ممکن است بپرسيم «چرا اين همه دانه لازم است تا فقط چند درخت ديگر اضافه شود؟» … ادامه مطلب

تاثیرگذاری مثبت روی مشتری از طریق تلفن

تاثیرگذاری مثبت روی مشتری از طریق تلفن

به آرامی و به طور واضح صحبت کنید :  هنگامی که با تلفن صحبت می کنید، حرف زدن آسان تر است. شما می خواهید که مشتری منظورتان را به سادگی درک کند. پس به آرامی و به طور واضح صحبت … ادامه مطلب