۲۰ ترفند تأثیر گذار در شروع هر نوع مذاکره بازاریابی و فروش

  سخنرانی آسانسوری در مذاکره در میان سرفصل های اصول مذاکره، واژه ای با عنوان سخنرانی آسانسوری وجود دارد. این واژه به معنی سریع و ساده برای معرفی فرد، محصول