تغییر کنید یا نابود شوید

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

در دنیای خدمات و برنامه نویسی، تغییرات جزیی از ادامه کار می باشد. اگر تغییر نکنید و خود را به روز رسانی نکنید در اندک زمانی رقیب ها با استفاده از طرح کسب و کار شما و اضافه کردن یک سری امکانات جدید از شما جلو می زنند. 

 تغییر برای رهبران به اتفاقی روزمره تبدیل شده است. 

اگر تغییر نکنید، نابودی تان حتمی است. دنیا جاده ایست که همواره در حال تغییر است، اگر هنگام حرکت در این جاده، فرمان را با توجه به تغییرات جاده به راست یا چپ نچرخانید، بی برو برگرد تصادف خواهید کرد.

تغییر برای رهبران به اتفاقی روزمره تبدیل شده است.

 آن ها تا آنجا تغییر کردن را تمرین می کنند که با آن کاملا احساس راحتی می کنند و تغییر به یکی از عادت های زندگی شان تبدیل می شود.

 بدانید باید چه چیزهایی را تغییر بدهید و چه چیزهای را نه. باید مسیر و سرعت تغییر را در اختیار داشته باشید.